Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Removed translation macro(s) while deleting language 'nl'

...

languageen

Please read this disclaimer carefully before signing up to play Omerta.

Please read the IRC Rules before connecting to our IRC Network.

By registering an account, you are agreeing to be bound by the terms of this document. If you don not agree to the terms of this document, do not register or log in to Omerta.

 

Rights

 • You may play Omerta for fun.
 • You may play Omerta for free.
 • You may tell anyone about Omerta.
 • You may play Omerta on any computer to which you have access.
 • You may post links or refer to Omerta on other internet sites or via other media of your own choosing.

 

Responsibilities

You may not:

 1. Register more than one active account per person.
 2. Exploit any bugs in the game code or the structure of the game for the furtherment of you character in Omerta.
 3. Hack or attempt to hack or otherwise interfere with the server(s) on which Omerta is running
 4. Use any tools, bots, spiders or similar software based devices which automatically or semi-automatically engage in gameplay in Omerta.
 5. Engage in discriminate of any kind against other players or personnel of Omerta or engage in threatening behaviour outside of what would be deemed acceptable gameplay

 

Additionally

 1. The source code of Omerta is the copyrighted property of Omerta Game Limited.
 2. The Software is licensed and not given to you, and Omerta Game LTD owns all copyright, trade secrets, patents and all other proprietary rights in the Software and in the Omerta game concept.
 3. You expressly acknowledge and agree that registering at Omerta and playing Omerta is at your sole risk.
 4. Omerta and any related documentation or materials are provided 'As seen' and without internal or external warranty of any kind.
 5. Appointed in game crewmembers may delete, inactivate or downgrade your account without recourse to complaint by yourself and excluding any duty to justify such actions.

 

Sv translation
languagenl

Gelieve de disclaimer zeer aandachtig te lezen vooraleer je Omerta begint te spelen.

Gelieve de IRC Regels te lezen alvorens verbinding te maken met ons IRC Network.

Als je een account registreert, ga je akkoord met de regels in dit document. Als je hier niet mee akkoord gaat, registreer je dan niet en log niet in op Omerta.

 

 

Rechten

 • Je mag Omerta voor je plezier spelen.
 • Je mag Omerta gratis spelen.
 • Je mag anderen over Omerta vertellen.
 • Je mag Omerta spelen op elke computer waartoe je toegang hebt.
 • Je mag links plaatsen of verwijzen naar Omerta op elke internetsite of andere media.

 

 

Plichten

Je mag niet:

 1. Meer dan 1 levend account per persoon registreren.
 2. Misbruik maken van bugs in onze spelcode of de structuur van ons spel, voor het verdere verloop van je personage in Omerta.
 3. De servers van Omerta hacken, proberen te hacken of op een andere manier hiermee in contact komen.
 4. Gebruik maken van tools, bots, spiders of gelijkaardige software die gebaseerd zijn op programma's die in staat zijn automatisch of halfautomatisch Omerta te spelen.
 5. Een vorm van discriminatie tonen ten opzichte van andere spelers of personeel van Omerta, of dreigende acties ondernemen die niet behoren tot aanvaardbaar spelgedrag.

 

 

Toevoeging

 1. De broncode van Omerta is auteursrechtelijk eigendom van Omerta Game Limited.
 2. De Software is gelicenseerd en wordt niet aan jou gegeven. Omerta Game LTD bezit alle auteursrechten, handelsgeheimen, patenten en alle andere gepaste rechten in de Software en het Omerta spelconcept.
 3. Je erkent en gaat uitdrukkelijk akkoord dat registreren en spelen op Omerta op eigen risico is.
 4. Omerta en alle gerelateerde documentatie worden als gezien aangeleverd zonder dat er enige interne of externe rechten aan verbonden zijn.
 5. Aangestelde spel-crewleden mogen accounts verwijderen, deactiveren of degraderen zonder hiervoor verantwoording bij jou te moeten afleggen.